УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО

СТУДИО М02АК – ПРОЈЕКАТ:
УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : ПИЈАЦА БАЈЛОНИ И СУБУРБАНИ БЕОГРАД
Наставник:
др Милан Глишић

Циљ овог курса је упознавање студената са урбанистичким аспектима при позиционирању објеката у постојећем градском ткиву, пројектовање вишеспратног стамбеног објекта са припадајућом гаражом, са посебним освртом на пројектовање и прорачун конструктивног склопа објекта са обезбеђењем темељне јаме као и решавање основних архитектонских детаља објекта.

Студент: 
Марија Павловић

Опис пројекта:
Пројектни задатак представља специфичан архитектонски проблем, а тиче се формирања структуре која има дуалну намену – хотел и пословни центар. Пројектована структура је дефинисана у границама блока Б1 на територији марине Дорћол.

Просторну појавност структуре представља доминантно хоризонтална структура са наменом хотела, спратности до По+П+5 и доминантно вертикална структура са наменом пословног центра, спратности По+П+12. Иако ове две структуре делују апсолутно независно, функције на појединим етажама опслужују како хотел, тако и пословни центар. Те функције се пре свега односе на ресторан и теретану.

Концепт пројекта базира се на формирању структуре која одговара контексту локације, а која је уједно у интеракцији са својим непосредним окружењем (марином, тргом који се налази са задње стране објекта, али и природом која је важан садржај ове локације).

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157655417267910