UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 27/07/2020 Ključne reči:

STUDIO S02A – PROJEKAT:
VIŠEPORODIČNO STANOVANJE – INTERPOLACIJA

Nastavnik:
mr Zoran Abadić, docent

Student:
Ana Jovanović

 

Projekat nastaje kao odgovor na izrazito urbani kontekst lokacije. Imajući u vidu dinamičnost gradskog jezgra, uspostavljen je front koji svojom smenom otvorenih i zatvorenih prostora stupa u direktan odnos sa Bulevarom. Sa druge strane objekat je zatvoren ka bloku, čime se ponovo naglašava njegova jasna orijentacija. Iz ovakvog sistema proizašao je sklop koji se sastoji iz preplitanja dve tipske jedinice, koje kada se integrišu, čine zaseban element. Takođe, momenat zajedničkih prostora, kako na nivou partera, tako i na samoj završnici, dopunjuje ideju o kolektivizmu i pokušaju da sam projekat pruži neki dodatni sadržaj koji bi upotpunio život na ovakvom prostoru.

 

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

vebizlozba-logo_hexa