УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

СТУДИО С02А – ПРОЈЕКАТ:
ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – ИНТЕРПОЛАЦИЈА

Наставник:
др Павле Стаменовић, доцент

Студент:
Вера Вранић

 

Почетна фаза истраживања се односила на успостављање релације између постојеће физичке структуре и новопројектоване. Наглашена хетерогеност локације, различита старосна структура објекта карактеристике су београдских блокова. Увек актуелни тренд надоградње доводи у питање идентитет постојећих структура, али са собом носи и потенцијал доприноса слојевитости и отелотворење новог времена. Циљ је био очување старих слојева, како би се сачувао идентитет и динамичност дате локације. Дефинисање јасне границе између старог и новог је било неопходно, како не би дошло до стапања слојева. Челична структура представња спону између постојеће структуре и новопројектоване, али уједно даје и могућност урбанистичког решења које би се пренело на цео блок и дало оквир за неке будуће надоградње.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

vebizlozba-logo_hexa