УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 27/09/2017 Кључне речи:

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ВЕЗА – БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД
Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент

Циљ задатка је пројектовање везе као елемента инфраструктуре два града у виду просторно-програмског решења односа и афирмације контакта јавног простора Београда и Новог Београда. Место, карактер и форма везе се истражује као потенцијал истовремене граничности и безграничности “ничије територије”.

Студент:
Снежана Крнић

Опис пројекта:
Мост као снажна симболичка порука представља одраз стања и развитка друштва које га је изградило и користи. 1884. године, изградњом Старог железничког моста, долази до егзистенцијалног културног зближавања Београда и Новог Београда. Изградњом овог моста, као родоначелника у историји београдске мостоградње, наговештена је могућност ширења Београда преко Саве.

Идеја пројекта јесте деконструкција моста у виду екстензије која ће својим садржајем и карактером истаћи његов значај у данашњем времену, не нарушавајући чињеницу да је он сведочанство рушења и стварања једног града и цивилизације.

Просторно – програмско решење дато је у виду отворене структуре променљивог садржаја која директно упућује на мост, а простор чини функционалним.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157685598592473

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180