УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 27/09/2017 Кључне речи:

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ВЕЗА – БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД
Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент

Циљ задатка је пројектовање везе као елемента инфраструктуре два града у виду просторно-програмског решења односа и афирмације контакта јавног простора Београда и Новог Београда. Место, карактер и форма везе се истражује као потенцијал истовремене граничности и безграничности “ничије територије”.

Студент:
Лука Павелка

Опис пројекта:
Последњи мост на Сави
Река Сава извире на северозападу Словеније. Настаје спајањем Саве Долинке и Саве Бохињке код Радовљице. Тече у дужини од 940 километара са 15 већих река које се у њу уливају док се њен слив, Посавина, простире на површини од 95.720 квадратних километара. На њеном току се налази 16 већих градова Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије, 147 мостова и завршава се у Београду, уливањем у Дунав.

Пројекат је заснован на истраживању реке Саве и тачке у којој се она као линија завршава. На овом месту се укрштају две осе – два мисаона тока који прецизно дефинишу тему. Једна је веза леве и десне обале, а друга је веза Саве и Дунава – раскршћа где Сава престаје да постоји.

Истраживање везе леве и десне обале Саве, веза Београд – Нови Београд, је отворено посматрањем силуете дунавског корита, доминантног тока, и обала које он тангира. Спајање дунавског кеја и Доњег Града са парком Ушће и земунским кејом у даљини, у једну континуалну просторну целину је решено формирањем пешачког моста који би уједно био и први тог типа у Београду. Састављен јо од два дела који плутају и клизе по кружници пречника 2 километра а додирују се и растављају на средини реке. Кутијасте је структуре тако да је затворени корисни простор утопљен у воду.

Мост као граница по другој оси отвара тему обележавања завршетка Саве њеним уливањем у Дунав. Позиционирањем ове осе се прецизира локација у тачки 44°49’28.5″географске дужине и 20°26’38.4″географске ширине. Као почетак или као крај, Сава је у овој тачки концентрат читавог просторног и временског тока који она у себи носи, а сама тачка је капија. Два обелиска обележавају портал – интервал, а уједно и сачињавају механизам отварања и затварања моста. Клижење двеју страна моста до додиривања покреће се ротацијом обелиска по сопственим осама. Као мост, он спаја леву и десну обалу; kао капија, обележава портал који ове две стране чине.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157685598592473

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180