UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 30/03/2018 Ključne reči:

201617_MASA-A24023_Pavle-Kostic

Master akademske studije Arhitektura 2016/17
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTURA

MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
VERTIKALNI MULTIFUNKCIONALNI CENTAR

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor

Završni rad podrazumeva istraživački rad na analitici aktuelnog društvenog i kulturološkog trenutka i formulaciju individualnih vizija teme kroz načelne programske i estetske smernice. Težište je na akcentovanju prostora, koji se nalazi u središtu brojnih uticaja, složenih odnosa koje treba uskladiti kako bi se naglasile vrednosti i iskoristili potencijali koje donosi šire okruženje Novog Beograda.

Tematski okvir zadatka odnosi se na preispitivanje potencijala multifunkcionalnih vertikalnih struktura u razvoju najznačajnijih gradskih lokacija, sa posebnim osvrtom na kongresno-sajamske gradske komplekse.

Student:
Pavle Kostić

Flickr: 2016/17 MASA, MUAD, MASIU – Master završni rad

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

Master-zavrsni-rad_355x100px