UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 11/09/2020 Ključne reči:

STUDIO S04a – PROJEKAT:
VRAČARSKA INTERVENCIJA

Nastavnik:
dr Ivana Rakonjac, docent

Student:
Aleksa Đorđević

 

Analiziranjem lokacije je uočen veliki broj neaktivnih odnosno prostora koji su bez funkcije ,bilo da su to prostori delova partaja koji su novoizgrađeni objekti višeporodičnog stanovanja odvojili od ostatka parcele i nepravilno grupisali ili prostori koji su izgubili svoju namenu uvođenjem nove tipologije stanovanja umesto tipologije jednoporodične kuće koja je ranije u velikoj meri bila zastupljena na lokaciji i te prostre držala uz sebe kao privatne. Koncept iz ideje iz koje je potekao ima cilj redefinisanje tih površina i davanje novog karaktera tom sada napuštenom i zapostavljenom prostoru, kroz uvođenje višeporodičnog stanovanja i pre svega zajednicu i dijalog s njim.Da bi sam taj prostor komunicirao sa objektima višeporodičnog stanovanja i njegova nova funkcija odgovarala potrebama pomenute tipologije bilo je potrebno naći “pravo mesto” za projektovanje ovakog tipa stanovanja.Kroz dalju analizu usvojeno je više tipova višeporodičnih objekata jer je nemoguće uzeti samo jedan tip zbog same geometrije i oblika prostora oko koga se gradi tako i položaja objekata i orijentacijie stanova kao i takođe objekata koji se već nalaze oko tih međuprostora.U najvećoj meri predviđene konceptom dominiraju linijski tipovi stanovanje pre svega galerijski tipovi, zatim i jednotrakti u nesto manjoj meri.
Zbog relativno malog tj ograničenog prostora desila se morfogeneza ovih tipova u jednu megastrukturu koja će se prostirati na tom prostoru.

 

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

vebizlozba-logo_hexa