УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 11/09/2020 Кључне речи:

СТУДИО С04а – ПРОЈЕКАТ:
ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Наставник:
др Ивана Ракоњац, доцент

Студент:
Алекса Ђорђевић

 

Анализирањем локације је уочен велики број неактивних односно простора који су без функције ,било да су то простори делова партаја који су новоизграђени објекти вишепородичног становања одвојили од остатка парцеле и неправилно груписали или простори који су изгубили своју намену увођењем нове типологије становања уместо типологије једнопородичне куће која је раније у великој мери била заступљена на локацији и те простре држала уз себе као приватне. Концепт из идеје из које је потекао има циљ редефинисање тих површина и давање новог карактера том сада напуштеном и запостављеном простору, кроз увођење вишепородичног становања и пре свега заједницу и дијалог с њим.Да би сам тај простор комуницирао са објектима вишепородичног становања и његова нова функција одговарала потребама поменуте типологије било је потребно наћи “право место” за пројектовање оваког типа становања.Кроз даљу анализу усвојено је више типова вишепородичних објеката јер је немогуће узети само један тип због саме геометрије и облика простора око кога се гради тако и положаја објеката и оријентацијие станова као и такође објеката који се већ налазе око тих међупростора.У највећој мери предвиђене концептом доминирају линијски типови становање пре свега галеријски типови, затим и једнотракти у несто мањој мери.
Због релативно малог тј ограниченог простора десила се морфогенеза ових типова у једну мегаструктуру која ће се простирати на том простору.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

vebizlozba-logo_hexa