УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
Наставник: др Љиљана Ђукановић, доцент

Универзитетски спортски центар предвиђен је на атрактивној локацији Бежанијске косе у непосредној близини Студентског града у неизграђеној зони којом доминира нетакнута приода. Парцелу тангирају доминантне саобраћајнице: Тошин бунар, Ауто-пут и улица Партизанске авијације што доприноси да локација у потпуности кореспондира са свим значајним просторним садржајима, битним за функционисање једног оваквог комплекса.

Природна денивелација парцеле детерминисала је два доминантна просторна сегмента који треба да чине функционалну целину, а на којима је пројектним задатком предвиђена изградња спортских објеката и спортских терена. Урбанистичком поставком разрешена је комплетна парцела, а детаљнија разрада обухватала је појединачне објекте: халу за водене спортове, мултифункционалну халу, или фудбалске трибине.

Студент:
Драган Вуковић

Опис пројекта:
Објекат спортске трибине постављен је непосредно уз фудбалски терен и атлетске садржаје и предвиђен је за 1000 посетилаца са циљем да испуни потребе Универзијаде која ће се одржати 2020. године у Београду. С обзиром да је овај сегмент парцеле урбанистиким решењем предвиђен за изградњу нових и реконструкцију постојећих спортских терена, објекат трибине представља једину архитектонску доминанту и његов визуелни идентитет дефинише просторну препознатљивост спортског комплекса. Оваква захтевна улога наметнула је монументалну, али геометријски једноставну форму, која у функцији портала представља спону између природног окружења и спортских дешавања.

Објекат је јасно функционално подељен тако да су токови кретања различитих корисничких група логични, једноставни и просторно разврстани. Зонирање објекта обухвата просторе доступне рекреативцима и такмичарима, просторе намењене гледаоцима, административне садржаје, смештајне групације, услужне зоне, просторе предвиђене за медије и техничке просторије. Различите функционалне групације наметнуле су различите конструктивне потребе што је резултирало флексибилним конструктивним системом који успешно детерминише комплексне организационе захтеве.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157685598592473

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180