УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

СТУДИО М02АТ – ПРОЈЕКАТ:
У НАСЕЉУ СУНЦА
Наставник: мр Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент

Блок 45, у време изградње назван и ”Насеље Сунца”, делом алудирајући и на Корбизјеов ”Озарени град” (La Ville Radieuse), и данас се препознаје као специфична урбана структура. Kроз пројекат интервенције у централној зони, преиспитују се морфолошки, друштвени и климатски аспекти датог простора. Тежиште рада је на креативној примени принципа биоклиматске, зелене и енергетски ефикасне архитектуре у процесу пројектовања, од урбанистичко-програмских поставки до материјализацијe, детаља и технолошких решења.

Студент:
Марина Михаиловић

Опис пројекта:
Простор у зони пресека главних шеталишта, у централом делу Блока 45, препознат је као потенцијал за даљи урбани развој насеља. Читав блок лежи на равном терену, те за његове становнике брдо богато зеленилом представља значајно место и заштитни знак овог простора. Ова тренутно пасивна зелена површина, без функције, пружа могућност стварања корисног и привлачног простора за различите активности становника.

Пројекат предлаже надоградњу брда, без нарушавања његове постојеће контуре. Природа је стављена у први план, она диктира изглед и организацију објекта. Пројектовани простор осмишљен је као синтеза унутрашњих и спољашњих површина. Унутрашњост објекта је функционално флексибилна, и може се користити на различите начине (као галерија, едукативни центар, дечија играоница…), а у спољашњем простору омогућено је несметано кретање корисника између брда и објекта.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157671130606016

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180