UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 20/07/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 2. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

STUDIO M02AT – PROJEKAT:
U NASELJU SUNCA
Nastavnik: mr Nataša Ćuković Ignjatović, docent

Blok 45, u vreme izgradnje nazvan i ”Naselje Sunca”, delom aludirajući i na Korbizjeov ”Ozareni grad” (La Ville Radieuse), i danas se prepoznaje kao specifična urbana struktura. Kroz projekat intervencije u centralnoj zoni, preispituju se morfološki, društveni i klimatski aspekti datog prostora. Težište rada je na kreativnoj primeni principa bioklimatske, zelene i energetski efikasne arhitekture u procesu projektovanja, od urbanističko-programskih postavki do materijalizacije, detalja i tehnoloških rešenja.

Student:
Iva Babović

Opis projekta:
Blok 45 je sistem pravilnog ponavljanja elemenata gde se u tako stvorenoj strukturi ponavljanja bezbroj klonova dobija preklop istih sekvenci. Iz takve strukture izvučen je osnovni gradivni element – profil koji samostalno, namerno, ima za cilj da banalno preslika osnovni karakter datog sistema.

Preuzimanjem principa ponavljanja elemenata gradi se struktura koja se nalazi u okviru celog bloka, ali svojim međuodnosima gradi razuđen sistem koji odudara od matrice bloka i koji dalje ima za cilj stvaranje novih prostornih, a samim tim i vizuelnih podela.

Profili se modifikuju u različite namene pa negde predstavljaju prolaz, negde su deo mobilijara a negde su konstruktivni elementi objekta. Sveukupno oni grade jedinstvenu celinu gde je svaki taj pojedinačni element povezan. Cela struktura je smeštena na i oko šetališta gde postoji jedna glavna trasa koja prolazi kroz sve sadržaje. Osnovna namena strukture je zanatski centar, sa pratećim privatnim i javnim sadržajima koji su u sklopu povezanih pojedinačnih objekata.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157671130606016

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M02hexa180