УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

СТУДИО М02АТ – ПРОЈЕКАТ:
У НАСЕЉУ СУНЦА
Наставник: мр Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент

Блок 45, у време изградње назван и ”Насеље Сунца”, делом алудирајући и на Корбизјеов ”Озарени град” (La Ville Radieuse), и данас се препознаје као специфична урбана структура. Kроз пројекат интервенције у централној зони, преиспитују се морфолошки, друштвени и климатски аспекти датог простора. Тежиште рада је на креативној примени принципа биоклиматске, зелене и енергетски ефикасне архитектуре у процесу пројектовања, од урбанистичко-програмских поставки до материјализацијe, детаља и технолошких решења.

Студент:
Ива Бабовић

Опис пројекта:
Блок 45 је систем правилног понављања елемената где се у тако створеној структури понављања безброј клонова добија преклоп истих секвенци. Из такве структуре извучен је основни градивни елемент – профил који самостално, намерно, има за циљ да банално преслика основни карактер датог система.

Преузимањем принципа понављања елемената гради се структура која се налази у оквиру целог блока, али својим међуодносима гради разуђен систем који одудара од матрице блока и који даље има за циљ стварање нових просторних, а самим тим и визуелних подела.

Профили се модификују у различите намене па негде представљају пролаз, негде су део мобилијара а негде су конструктивни елементи објекта. Свеукупно они граде јединствену целину где је сваки тај појединачни елемент повезан. Цела структура је смештена на и око шеталишта где постоји једна главна траса која пролази кроз све садржаје. Основна намена структуре је занатски центар, са пратећим приватним и јавним садржајима који су у склопу повезаних појединачних објеката.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157671130606016

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180