UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

II godina – 4. semestar
MODUL 9 – Master projekat

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
TRADICIJA vs. INOVACIJA
Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Cilj zadatka je aktivacija interdisciplinarnih znanja i kompetencija stečenih tokom studija arhitekture i usmeravanje ka istraživanju man made prostora, smeštenog u okvir savremenog. Cilj nastave je usmeren na preispitivanje shvatanja delatnosti arhitekture i urbanizma, kao dela ukupne kulturne sfere društva. Kompleksnost zadatka zahteva širi socio-kulturološki pristup, koji podrazumeva anticipaciju epohe koja nastaje, kao i shvatanje da ona neizbežno sadrži elemente prošlog i budućeg.

Student: 
Aleksandar Stojanović

Opis projekta:
corpuscula

Na kvantnom nivou, kada mikročestica naiđe na barijeru, iako u slučaju da ne poseduje neophodnu energiju da je premesti, postoji verovatnoća da ona to uradi. Kako bi probila barijeru ona pozajmljuje energiju iz budućnosti da bi kada je na drugoj strani tu istu vratila. Drugim rečima, elektron je već na drugoj strani barijere, pa je on i može preći.

Projektovana struktura obuhvata teren kao tektonski model i rubnu trajektoriju kao programski koncept kretanja koja je i formalno stereotomski reprezent ideje o ambivalentnoj sadašnjosti.

Mogućnost ili želja da se bude ovde i tamo, tj. situacije u kojoj nešto nije ni ovde ni tamo već negde drugde, implicira da se teži procesu projektovanja situacije -doživljaja koji omogućuje skok iz sadašnjeg momenta. Taj skok iz trenutka je i metafora o rastezanju sadašnjosti između promene i stabilnosti. Prošlost je tu, nadohvat ruke. Iako ovde, mi smo već tamo.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492