УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

II година – 4. семестар
МОДУЛ 9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ТРАДИЦИЈА vs. ИНОВАЦИЈА
Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Циљ задатка је активација интердисциплинарних знања и компетенција стечених током студија архитектуре и усмеравање ка истраживању ман маде простора, смештеног у оквир савременог. Циљ наставе је усмерен на преиспитивање схватања делатности архитектуре и урбанизма, као дела укупне културне сфере друштва. Комплексност задатка захтева шири социо-културолошки приступ, који подразумева антиципацију епохе која настаје, као и схватање да она неизбежно садржи елементе прошлог и будућег.

Студент: 
Александар Стојановић

Опис пројекта:
corpuscula

На квантном нивоу, када микрочестица наиђе на баријеру, иако у случају да не поседује неопходну енергију да је премести, постоји вероватноћа да она то уради. Како би пробила баријеру она позајмљује енергију из будућности да би када је на другој страни ту исту вратила. Другим речима, електрон је већ на другој страни баријере, па је он и може прећи.

Пројектована структура обухвата терен као тектонски модел и рубну трајекторију као програмски концепт кретања која је и формално стереотомски репрезент идеје о амбивалентној садашњости.

Могућност или жеља да се буде овде и тамо, тј. ситуације у којој нешто није ни овде ни тамо већ негде другде, имплицира да се тежи процесу пројектовања ситуације -доживљаја који омогућује скок из садашњег момента. Тај скок из тренутка је и метафора о растезању садашњости између промене и стабилности. Прошлост је ту, надохват руке. Иако овде, ми смо већ тамо.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492