UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 13/07/2020 Ključne reči:

STUDIO 04B – URBANI RAZVOJ I OBNOVA:
KONCEPT URBANISTIČKOG PLANSKOG REŠENJA GRADSKIH BLOKOVA U BEOGRADU – ADA HUJA

Nastavnik:
dr Ratka Colić, docent

Studenti:
Tijana Jovičić, Đorđe Mitrović, David Volarević, Nenad Žujović

Opis projekta:
Predviđeno je da se projekat realizuje kroz tri faze. U prvoj fazi razvoja najpre bi se oformila matrica saobraćajnih tokova nadovezivanjem na već postojeće pravce. Potom bi se gotovo čitavo područje ispunilo biljnim kulturama koje bi bile u funkciji remedijacije kontaminiranog tla i njegovog potpunog izlečenja. U drugoj fazi razvoja došlo bi do postepenog formiranja linijskog parka u vidu policentrične strukture. Na krajevima tih pravaca upravnih na reku formirale bi se čvorne tačke u vidu punktova sa neposrednim zonama pristaništa. Velike slobodne površine u ovoj fazi bi poslužile za održavanje različitih masovnih manifestacija sa ciljem da se prostor Ade Huje postepeno usadi u kolektivnu memoriju građana. Na samom rubu novoformiranog ostrva, nastalog prosecanjem kanala, našao bi se reper u funkciji tornja za regulaciju vodotokova. U trećoj fazi razvoja inicijalno odvojeni začeci linijskog parka bi sada formirali kontinualni potez. U skladu sa konceptom zdravog grada uvela bi se gusta matrica biciklističkih i pešačkih staza. Većina zona koje su u prethodnim fazama bile ispunjene različitim biljnim kulturama postepeno bi prerasle u radničko naselje.

https://flic.kr/s/aHsmPpiYGY

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

201920_IASA-S04b