УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 13/07/2020 Кључне речи:

СТУДИО 04Б – УРБАНИ РАЗВОЈ И ОБНОВА:
КОНЦЕПТ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА ГРАДСКИХ БЛОКОВА У БЕОГРАДУ – АДА ХУЈА

Наставник:
др Ратка Цолић, доцент

Студенти:
Тијана Јовичић, Ђорђе Митровић, Давид Воларевић, Ненад Жујовић

Опис пројекта:
Предвиђено је да се пројекат реализује кроз три фазе. У првој фази развоја најпре би се оформила матрица саобраћајних токова надовезивањем на већ постојеће правце. Потом би се готово читаво подручје испунило биљним културама које би биле у функцији ремедијације контаминираног тла и његовог потпуног излечења. У другој фази развоја дошло би до постепеног формирања линијског парка у виду полицентричне структуре. На крајевима тих праваца управних на реку формирале би се чворне тачке у виду пунктова са непосредним зонама пристаништа. Велике слободне површине у овој фази би послужиле за одржавање различитих масовних манифестација са циљем да се простор Аде Хује постепено усади у колективну меморију грађана. На самом рубу новоформираног острва, насталог просецањем канала, нашао би се репер у функцији торња за регулацију водотокова. У трећој фази развоја иницијално одвојени зачеци линијског парка би сада формирали континуални потез. У складу са концептом здравог града увела би се густа матрица бициклистичких и пешачких стаза. Већина зона које су у претходним фазама биле испуњене различитим биљним културама постепено би прерасле у радничко насеље.

https://flic.kr/s/aHsmPpiYGY

Повратак на главну страну веб изложбе:

201920_IASA-S04b