УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 28/07/2020 Кључне речи:

СТУДИО М02 – ПРОЈЕКАТ:
ЖИВОТ ОБЛИКА: МАТЕРИЈАЛИ И СПОЈНИЦЕ

Наставник:
др Павле Стаменовић, доцент

Студент:
Ђина Шврака

 

Предмет рада је пренамена објекта у контексту културе и уметности, на локацији Цетињска 15. Постојећи објекат је адаптиран према новом програму, кабареу – форми сценског наступа који укључује глуму, плес и музику. Полазиште рада је уочавање карактеристичних елемената постојећег ентеријера, и њиховог значаја за доживљај затеченог простора и његовог идентитета. Таваница, димњак, стуб и прозори очувани су и реинтерпретирани у новој композицији просторног апсурда. Декомпоновани елементи добијају нову функцију и положај, и могу се читати као фрагменти, независни у простору. Фрагментација у архитектонској теорији, као концепт архипелага, предлаже распарчано стање у којем постоји аутономност појединих елемената, али не у потпуности, јер деле заједничко тло. Тежиште рада је на дубоком разумевању тектонике архитектонског простора, посебно у делу Карла Скарпе, а нарочито на значају архитектонског споја, без обзира да ли је у питању спој зглоба, или чак већа везна компонента, попут степеништа. За разлику од класичног разумевања појма рушевине, које подразумева простор који се више не користи, разматра се алтернативно разумевање и приступање простору као монументалној руини. Архитектура замишљена и окупирана као рурина у архитектонској пракси и дискурсу подстиче питања личног и националног идентитета, трајности, прошлости и будућности. Идеја је да се кроз карактер материјала, структуралну форму и обликовање елемената ентеријера, као саставни део архитектонског израза, афирмише идентитет.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

M02hexa180