UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

STUDIO 03B – VIŠEPORODIČNO STANOVANJE:
OMNIBUS – KRATKE PRIČE NA STAMBENE TEME

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Student:
Jovan Matović

Opis projekta:
Glavna ideja projekta je zasnovana na temi provazdušenosti, gde je objekat u vidu kule koja se izdiže iznad susednih objekata. Prizemlje je u potpunosti otvoreno i slobodno, osim elemenata vertikalne komunikacije, što zajedno sa nepostojanjem direktnog kontakta sa susednim objektima, doprinosi provazdušenju i sam objekat dobija na lakoći. Osim samog ugaonog motiva bloka i sam ugao postaje zasebna tema projekta. Volumetrija objekta je nastala rotacijom i smicanjem kvadratnih etaža u osnovi i zatim spajanjem njihovih krajeva. Primarna fasada je staklena, dok sekundarnu fasadu karakteriše transparentnost i lakoća materijala.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157694712880072

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

03Bhexa-180