UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

STUDIO 03B – VIŠEPORODIČNO STANOVANJE:
OMNIBUS – KRATKE PRIČE NA STAMBENE TEME

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Student:
Simona Štulović

Opis projekta:
Proces projektovanja u gustoj urbanoj matrici iziskuje proveru modela kroz niz analiza. Kretanje od kompaktnosti forme i pune iskorišćenosti parcele ka krajnjoj, potpunoj dekompoziciji kocke, koja je i dalje opipljiva u samoj konačnoj pojavnosti objekta, stvara jaku nit početne ideje i simbioze prostornih analiza. Koncept objekta je osmišljen istraživanjima mogućih prostornih struktura na samoj lokaciji, koji će jednim snažnim korakom kreirati novi arhitektonski pečat u datoj matrici. Rešenje je sačinjeno iz prvobitno stambene namene objekta u jednoj korelaciji sa komercijalnim namenama u samom prizemlju.

Dodatna iskorišćenost prostora je osmišljena pojavom krovnih vrtova, prostora koji su namenjeni opuštanju i rekreaciji u matrici užurbanog gradskog načina življenja. Ovaj projekat spaja komponentu komfora i mogućnosti korišćenja zelenih površina u okviru samog objekta, koji daju novu mikro klimu lokaciji i obogaćuju je za jedan nov osećaj zdravijeg života u samom gradu. Uključenost analiza i istraživanja na polju arhitektonskih tehnologija, daje čistu materijalizaciju na fasadi, koja sa kombinacijom punog i praznog ostvaruje određenu eksteriornu ritmičnost.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157694712880072

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

03Bhexa-180