УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

СТУДИО 03Б – ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ:
ОМНИБУС – КРАТКЕ ПРИЧЕ НА СТАМБЕНЕ ТЕМЕ

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Студент:
Симона Штуловић

Опис пројекта:
Процес пројектовања у густој урбаној матрици изискује проверу модела кроз низ анализа. Кретање од компактности форме и пуне искоришћености парцеле ка крајњој, потпуној декомпозицији коцке, која је и даље опипљива у самој коначној појавности објекта, ствара јаку нит почетне идеје и симбиозе просторних анализа. Концепт објекта је осмишљен истраживањима могућих просторних структура на самој локацији, који ће једним снажним кораком креирати нови архитектонски печат у датој матрици. Решење је сачињено из првобитно стамбене намене објекта у једној корелацији са комерцијалним наменама у самом приземљу.

Додатна искоришћеност простора је осмишљена појавом кровних вртова, простора који су намењени опуштању и рекреацији у матрици ужурбаног градског начина живљења. Овај пројекат спаја компоненту комфора и могућности коришћења зелених површина у оквиру самог објекта, који дају нову микро климу локацији и обогаћују је за један нов осећај здравијег живота у самом граду. Укљученост анализа и истраживања на пољу архитектонских технологија, даје чисту материјализацију на фасади, која са комбинацијом пуног и празног остварује одређену екстериорну ритмичност.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157694712880072

Повратак на главну страну веб изложбе:

03Bhexa-180