УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

СТУДИО 03Б – ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ:
ОМНИБУС – КРАТКЕ ПРИЧЕ НА СТАМБЕНЕ ТЕМЕ

Наставник:
арх. Милош Ненадовић, доцент

Студент:
Марко Станковић

Опис пројекта:
Основно полазиште приликом израде идејног решења стамбеног објекта за становање било је формирање и истраживање специфичних фрагмената архитектонско-урбанистичког пројекта који се базира на већ задатој теми вишепородичног становања. Сам пројектантски приступ базиран је на схватању архитектуре као оруђа комуникације, те објекат као такав, обликован као будући репер и ново место концентрисања људи у овом делу града.

Простор је функционално подељен на више нивоа и делова – простор комуникације и простор за становање. Објекат се састоји од 9 етажа. Услед недостатка зеленила и башта у градским површинама, свака етажа у свом језгру садржи заједничке просторе који су намењени за заједничка дружења и гајење различитог зеленила. Поента саме форма објекта јесте у томе да језгро које се простире кроз 7 етажа и које је у стаклу, буде носећи елемен за снажне бетонске правоугаоне форме које се каче на њега. Тиме се постиже осећај левитирања у простору.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157694712880072

Повратак на главну страну веб изложбе:

03Bhexa-180