UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

STUDIO 03B – VIŠEPORODIČNO STANOVANJE:
OMNIBUS – KRATKE PRIČE NA STAMBENE TEME

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, docent

Student:
Anastasija Đukić

Opis projekta:
Svaka tema je obrađivana zasebno u vidu zadatka koji obuhvata postavku osnovnog problema i istraživanje mogućih rešenja, tj. odgovora na dati problem.

VOLUMETRIJA – Istražuju se amorfne forme kao i kako se iste mogu u vidu intervencija pozicionirati na zadatoj lokaciji.
UGAONI MOTIV – Kroz skice se istražuju različiti arhitektonski odgovori na ugao u osnovi, a odabrana rešenja dalje studiraju u tri dimenzije.
STAN NA UGLU – Glavni motiv stana je uzana lođa, koja se nalazi na kraju hodnika i vidi direktno sa ulaza u stan.
PRIZEMLJE I TLO – Ova vežba predstavlja pokušaj povezivanja objekta sa zamišljenim podzemnim hodnicima i strukturama koji vode gotovo do srži Zemlje.
STAN NA POSLEDNJOJ ETAŽI – Glavni motiv, „bašta“, smeštena je između dva zida i iz nje se pristupa stanu i ateljeu.
ULIČNA FASADA – Istražuje se kako se fasada koja je prvobitno projektovana kao ujednačena i monotona menja pod uticajem korisnika.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157694712880072

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

03Bhexa-180