УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

СТУДИО 03Б – ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ:
ОМНИБУС – КРАТКЕ ПРИЧЕ НА СТАМБЕНЕ ТЕМЕ

Наставник:
арх. Драган Стаменовић, доцент

Студент:
Павле Николић

Опис пројекта:
Густи улични фронтови објеката који се налазе у Браће Крсмановића, уједно и тесна саобраћајна мрежа, били су главни повод за концепт пројекта. Морфологија форме је текла тако што се тежило ка што адекватнијем отварању простора, поштујући збијене објекте суседа, и акцентовањем доминантније улице (Жичке).

Након одабраног облика зграде, отворила се тематика пуног, празног и транспарентног простора, који се даље исходио у обради осталих задатака предмета. Стан на углу је тиме решен у виду дуплекса чија је ноћна зона затворена, а дневна потпуно застакљена. У партерном решењу транспарентни део објекта код приземља је добио намену галерије, која је имала своје проширење у виду баштенског павиљона. Форма објекта је условила кружно и транспарентно кретање кроз партер, збијене позиције комуникација и смањен габарит, што додатно чини простор проточнијим. Последње две етаже имају обрађену фасаду у виду пуног натур бетона, који има вертикалне профилације не би ли нагласио правце улица и монументалност објекта. Фасаде доњих етажа су од кортена, чиме се ствара контраст између две материјализације, ради остваривања ефекта спољашње парцелације.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157694712880072

Повратак на главну страну веб изложбе:

03Bhexa-180