UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

STUDIO 03B – VIŠEPORODIČNO STANOVANJE:
OMNIBUS – KRATKE PRIČE NA STAMBENE TEME

Nastavnik:
dr Jelena Ristić Trajković, docent

Student:
Aleksandra Vujić

Opis projekta:
Početna faza istraživanja odnosi se na relaciju novoprojektovane volumetrije u odnosu na fizičku strukturu zadatog prostornog okvira, i rezultirala je odlukom da se objekat postavi ivično na regulaciju tako da se oslobađa i afirmiše unutrašnje dvorište, a volumen objekta strukturalno modeluje tako da akcentuje ugaoni motiv. Na uličnom fasadnom platnu ističu se dinamični otvori, nastali po principu utiskivanja, a u cilju uspostavljanja programskih sekvenci kao akcenata na atraktivnoj lokaciji. Neposredno uz uličnu fasadu “izloženi” su polujavni prostori i koridori čime je ostvarena hijerarhija nivoa privatnosti od javnog ka privatnom, odnosno od ugla ka unutrašnjem dvorištu. Ispitivanjem dispozicije zajedničkih prostora i stanova doprinelo je vertikalnom raslojavanju funkcija.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157694712880072

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

03Bhexa-180