UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

STUDIO 03B – VIŠEPORODIČNO STANOVANJE:
OMNIBUS – KRATKE PRIČE NA STAMBENE TEME

Nastavnik:
dr Ivana Rakonjac, docent

Student:
Željana Davidović

Opis projekta:
Pozitiv – negativ

Kontekst lokacije je gusto izgrađeno tkivo. Okolni objekti uglavnom se nižu jedan do drugog, čineći ulični front kontinualnim. Kao odgovor na visok nivo izgrađenosti prostora, javila se potreba za direktnom reakcijom volumetrije novoprojektovanog objekta koja je ispoljena kroz pozitiv i negativ u odnosu na blisko okruženje. Od punog volumena, koji prati horizontalne i vertikalne regulacije, oduzimaju se pojedinačni volumeni na mestima gde susedi “punim delovima” komuniciraju sa objektom. Ono što je puno postaje prazno i obrnuto. Ovaj princip je omogućio da se novoprojektovani objekat na drugačiji način istakne u okruženju, kako kroz formu, tako i kroz funkciju. Naime, delovi koji su kroz negativ odgovorili na kontekst, su postala naglašena mesta objekta – oslobođen ugao, vertikalne komunikacije, zajednički prostori. Isti princip je primenjen kroz sve aspekte obrađene kroz teme: volumetrija, ugaoni motiv, stan na uglu, prizemlje i tlo, ulična fasada, stan na poslednjoj etaži sa izlaskom na krovnu baštu.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157694712880072

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

03Bhexa-180