УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

СТУДИО 03Б – ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ:
ОМНИБУС – КРАТКЕ ПРИЧЕ НА СТАМБЕНЕ ТЕМЕ

Наставник:
др Гроздана Шишовић, доцент

Студент:
Илија Николић

Опис пројекта:
01 – ВОЛУМЕТРИЈА – Жеља за постизањем приказа волуметрије на два различита начина спојена у једну целину постигнута је преко продорних вертикалних равни које се препуштају у пуну масу формирајући анекс, а између те две волуметрије формира се отворени, наткривени простор.

02 – МОТИВ НА УГЛУ – Мотив на углу делимично је формиран самом волуметријом тако што је простор између две вертикалне равни на самом углу шири од осталог низа и самим тим пружа простор за различите обликовне интервенције.

03 – СТАН НА УГЛУ – Изазов стана на углу био је да се унутрашњи распоред просторија композиционо уклопи са већ постојећим распонима вертикалних продорних равни које су замишљене као носећи елементи, тако да би се просторије прилагођавале већ познатој матрици, водећи раћуна о свим прописаним архитектонским правилима за димензионисање простора.

04 – КОНТАКТ СА ТЛОМ – Захваљујући занимљивом решењу да постоје две целине зграде које би преко спратних комуникација биле спојене у једну целину, пружена је јасна подела на односе приватних и јавних делова објекта.

05 – СТАН НА ПОСЛЕДЊОЈ ЕТАЖИ – Као и типски спратни стан, и овај на последњој етажи има сличне особине пројектовања унутрашњег простора. Разлике су те што је стан на последњој етажи проширен и на део анекса где је дошло до јасне поделе две целине стана. Такође, коси кров је створио могућност проширења стана и по висини.

06 – ФАСАДА – Фасада се такође одликује у наглашавању два решења, првог – додавања елемената у празне просторе и другог – одузимања из пуне масе.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157694712880072

Повратак на главну страну веб изложбе:

03Bhexa-180