УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 11/09/2020 Кључне речи:

СТУДИО С04а – ПРОЈЕКАТ:
ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Наставник:
др Ивана Ракоњац, доцент

Студент:
Вања Кнежевић

 

Пројекат настаје размишљањем о појму слободе. Нешто што је искрено даје могућност слободи. Простор који не поставља границе “различитостима” већ обједињује оне који беже од истих. Клуб представља најбољи пример урбане манифестације таквог простора. Уласком у клуб простор изазива промену понашања, ефекат који је сличан једино религиозној архитектури, изазива неку врсту ослобођења. Архитектура пројекта настаје из овог размишљања. Пројекат представља комплекс у ком се јавља “хетероутопија” – симултано присуство у више фрагментарних светова. То је заправо жеља за простором који је доступан читавој публици. Простор је јаван и ослобођњен на приземној етажи како не би дошло до поделе јавног- полујавног- приватног, али с друге стране велики бетонски објекти опет представљају неку врсту границе, границе између спољашњег и унутрашњег. Бетонска језгра се јављају као издвојени објекти, и служе за улазак у зграду као и улазак у клуб или на сам простор из подземне гараже. Зграде су спојене стазама на свакој етажи међусобно, путем језгара и тиме живот није одвојен од програма. Пројекат поред становања садржи оперу, клуб, музичке студије, кафић, сплав и отворени амфитеатар.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

vebizlozba-logo_hexa