УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије Архитектура 2015/16

II година – 3. семестар
Студијска целина: СТУДИО 01А

ОАСА-23060 Студио 01А – Породично становање:
СТАНОВАЊЕ НА ДУШАНОВЦУ
Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Студент:
Александар Мајсторовић

Опис пројекта:
Приступ пројектном задатку заснивао се на испитивању недостатака у типологији, односима просторија, њиховим положајима и тежишту. Анализом се долази до закључка да су типолошке одлике кућа у низу прилично ограничавајуће у дефинисању простора становања. Тако су издвојени најзначајнији проблеми: осунчаност, проветреност, линарност, слободни простор и екстензије. Студијама инсолације и постављањем оријентације соба дошло се до облика куће који је задовољавао све наведене услове.

Постигло се:
• осунчање свих просторија,
• порозност, транспарентност односно проветреност низа,
• линеарност је постала још доминантинија због етажне промене центара куће и њеног тежишта,
• настанак дворишног простора који се протеже дуж читаве парцеле и велики отворени простор терасе,
• простор за могуће екстензије који се намеће сам по себи.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157664531159090