UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16

II godina – 3. semestar
Studijska celina: STUDIO 01A

OASA-23060 Studio 01A – Porodično stanovanje:
STANOVANJE NA DUŠANOVCU
Nastavnik:
dr Ana Nikezić, docent

Student:
Anica Radosavljević

Opis projekta:
Rad istražuje stepenovanje nivoa intimnosti arhitektonskim alatima, povezivanje sa okolinom, otvaranje ka prirodi. Stepenovanje je primenjeno na grupaciji, postavljanjem odnosa između jedinica, ali i na nivou jedinice, njenim položajem u odnosu na grupaciju, vegetaciju i odnosima unutar jedinice. Grupisane po tri, projektovano je osamnaest jedinica.

Postavljene su u odnosima da je svaka dovoljno otvorena ka susednoj, kako bi se stvorio osećaj zajedništva, ali dovoljno zatvorena kako bi bila omogućena privatnost neophodna za porodičnu kuću. Svaka jedinica ima različite stepene privatnosti, od javnog, polujavnog do privatnog, i različite stepene otvorenosti, od otvorenih prostora, poluotvorenih do potpuno zatvorenih. Privatnost i otvorenost u jedinicama postignuti su arhitektonskim alatima, različitim veličinama i položajima otvora, promenama visina, materijala i ambijenata.

Otvaranje ka okolini, odnosno postepeno zatvaranje, postiže se uvlačenjem prirode u objekat, brisanjem jasne granice između spolja i unutra, otvorenog i zatvorenog, prirodnog i veštačkog.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157664531159090