УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије Архитектура 2015/16

II година – 3. семестар
Студијска целина: СТУДИО 01А

ОАСА-23060 Студио 01А – Породично становање:
СТАНОВАЊЕ НА ДУШАНОВЦУ
Наставник:
арх. Зоран Абадић, доцент

Студент:
Андреа Алексић

Опис пројекта:
Пројекат представља специфичан модел породичног становања, базиран на привременом, рекреативном задржавању корисника. Инспирисан принципима камп насеља, он се састоји од монтажних префабрикованик јединица, постављених у предодређену формацију од три прстена. Јединице се монтирају по потреби и поседују флексибилност у погледу унутрашње организације. Свака од јединица има рок трајања по чијем истеку бива замењена.

Концепт представља одговор на задат положај и ситуацију. Без идеје о трајности, с намером промене кроз време, он прати стање које га окружује, као и проточност аутопута.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157664531159090