UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16

II godina – 3. semestar
Studijska celina: STUDIO 01A

OASA-23060 Studio 01A – Porodično stanovanje:
STANOVANJE NA DUŠANOVCU
Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Student:
Slaviša Berać

Opis projekta:
Usled tedencija lokalnog stanovništva za protektivnim tretmanom privatnih parcela (zatvaranje, ograđivanje), kao i nedostatka vizura, inicijalna ideja projekta leži u introvertnosti celokupnog naselja. Zatvorenost je uticala na morfologiju, gustinu i orijentaciju naselja, ali i na tipologiju i konstrukciju samih objekata. Različitim grupisanjem različitih tipova stambenih objekata (ukupno 68), stvarana je dominantna gustina urbane matrice, kao i veliki broj uskih prolaza koji su preuzeti kao ambijentalni element već postojećih partija na lokaciji.

Tokom projektovanja neselja korišćen je kvadratni raster/modul 1.5/1.5m, čime su formirani prolazi različitih širina (1.5m/3m/4.5m), kao i pjacete i ulični „džepovi“/slepe ulice. Na taj način je postignuta dinamika kretanja u prostoru i ambijent posebnog karaktera i identiteta. Duh i atmosfera starih beogradskih naselja ogleda se kako kroz elemente arhitekture tako i kroz elemente mobilijara i popločanja(kaldrma). Namena javnih prostora naselja (pjaceta) je diferencijalna i fleksibilna, te se prema potrebama stanovnika mogu koristiti u različite svrhe.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157664531159090