УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије Архитектура 2015/16

II година – 3. семестар
Студијска целина: СТУДИО 01А

ОАСА-23060 Студио 01А – Породично становање:
СТАНОВАЊЕ НА ДУШАНОВЦУ
Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Студент:
Славиша Бераћ

Опис пројекта:
Услед теденција локалног становништва за протективним третманом приватних парцела (затварање, ограђивање), као и недостатка визура, иницијална идеја пројекта лежи у интровертности целокупног насеља. Затвореност је утицала на морфологију, густину и оријентацију насеља, али и на типологију и конструкцију самих објеката. Различитим груписањем различитих типова стамбених објеката (укупно 68), стварана је доминантна густина урбане матрице, као и велики број уских пролаза који су преузети као амбијентални елемент већ постојећих партија на локацији.

Током пројектовања несеља коришћен је квадратни растер/модул 1.5/1.5m, чиме су формирани пролази различитих ширина (1.5m/3m/4.5m), као и пјацете и улични „џепови“/слепе улице. На тај начин је постигнута динамика кретања у простору и амбијент посебног карактера и идентитета. Дух и атмосфера старих београдских насеља огледа се како кроз елементе архитектурe тако и кроз елементе мобилијара и поплочања(калдрма). Намена јавних простора насеља (пјацета) је диференцијална и флексибилна, те се према потребама становника могу користити у различите сврхе.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157664531159090