УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије Архитектура 2015/16

II година – 3. семестар
Студијска целина: СТУДИО 01А

ОАСА-23060 Студио 01А – Породично становање:
СТАНОВАЊЕ НА ДУШАНОВЦУ
Наставник:
арх. Милош Комленић, доцент

Студент: 
Душица Пашић

Опис пројекта:
Као сам циљ и задатак предмета Студио 01а – Породично становање намеће се проблематика пројектовања малих урбаних целина, односно позиционирање, обликовање и однос објеката породичног становања. Простор за интервенцију је лоциран на Душановцу, локалитету специфичних карактеристика и комплексних односа.

Почевши од заједничког решења урбанистичког плана, које је настало као синтеза анализа локације и личних афинитета, мој рад бива усмерен као нешто конкретнијем задатку, односно једној типолошкој врсти породичног становања – куће у низу. Куће у низу су се као адекватно решење врло рано испољиле у потенцијалној урбанистичкој структури Душановца. Посебна пажња је посвећена омогућавању приватности, односно осећају индивидуалитета, иако сам склоп то отежава.

Бринући о количини доступног простора, обликовању, те о односу приватно – јавно, појединац – целина, пројекат пролази кроз бројне развојне фазе, тежећи јасној форми, која не нарушава окружење, те са осталим типолошким врстама породичног становања које се могу наћи на предлогу урбанистичког плана, гради складну целину.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157664531159090