УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије Архитектура 2015/16

II година – 3. семестар
Студијска целина: СТУДИО 01А

ОАСА-23060 Студио 01А – Породично становање:
СТАНОВАЊЕ НА ДУШАНОВЦУ
Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Студент:
Јована Зорица

Опис пројекта:
Анализирајући стање на локацији уочена је очигледна потреба за проширењем простора, а изградњом више објеката на једној парцели наметнута је повезаност станара преко заједничких дворишта. Таква организација као последицу има смањен ниво приватности, изолованости и нејасно дефинисан начин приступа сваком објекту, осећај нереда, али и указује на низак животни стандард.

Типологија подразумева јединицу довољну за функционисање четворочлане породице. У складу са жељама корисника простор се лако може проширити монтирањем објеката који могу бити у функцији становања, комерцијалних садржаја, гараже итд. На ниво приватности може се утицати остваривањем физичких веза између објеката чиме се формирају различите амбијенталне целине. Овакав облик становања представља одговор на економска и просторна ограничења.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157664531159090