УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије Архитектура 2015/16

II година – 3. семестар
Студијска целина: СТУДИО 01А

ОАСА-23060 Студио 01А – Породично становање:
СТАНОВАЊЕ НА ДУШАНОВЦУ
Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Студент:
Далибор Кнежевић

Опис пројекта:
Цео концепт и приступ је прожет идејом мегаструктуре, замишљен као самоодржива заједница. У односу на контекст у ком се налази локација, цели пројекат издигнут је на ниво изнад, како би се првенствено склонио са директног удара буке са аутопута. Челични носачи, поред тога што раслојавају локацију, праве и сенку, заштићују од прејаког летњег београдксог сунца. Сама стамбена јединица решена је као слободностојећа кућа са два атријума – један као главни, где је и простор и сам живот унутар ње примарно оријентисан ка атријумима, односно атријуму.

Форма произилази из функције, па је у карактеру њеном издужена призма флексибилна за њено увлачење и извлачење, окачена на носаче па на примарне решетке, па комплетан пројекат одише лакоћом и стиче се утисак константне флексибилности, константог покрета, што је и одраз места у односу на који се он и промишља.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157664531159090