УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 19/07/2016 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
СТАНИЦА – ПЕРОН БРЗОГ ВОЗА
Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент

Циљ задатка је пројектовање просторног склопа као елемента инфраструктуре града. У програмском смислу, ради се о поставци специфичног садржаја и фином подешавању у односу на тумачење контекста – Београда у статусу престонице културе. Станица се може тумачити као место: тренутка и трајања, безграничног стања и временског ограничења, веза и сложених односа, препознавања и представљања, невербалних комуникација и контаката, сучељавања и одустајања, ишчекивања и доживљаја. У основи, задатак је идејно архитектонско решење “Станице”, места високофреквентног протока енергије, људи, робе и услуга – интерактивне тачке културолошког умрежавања.

Студент:
Добривоје Бојић

Опис пројекта:
Моменат за себе.

Да ли у друштву хипермобилности простор губи на значају?

Брзина постаје основни појам нашег деловања, то значајно утиче на наше схватање окружења, простори захтевају да буду мултифункционални, трансформабилни и једноставни у форми да би одговорили на потребе савременог друштва.

Један стоп пре уласка у град.

Визија простора у пољу, који се налази на привремено заустављеном току воза, својом новом структуром унутар затеченог пејзажа креира нову природност предела. Позиција места пружа потпуну доступност тренутном стању ратарског окружења, без назнака урбаног језгра које се налази на наставку тока. Идеја је створити одређено искуство у простору тако што се просто налазите у њему. Реч је о кретању кроз поље и осећању различитих физичких сензација које пружа амбијент, кроз сва наша чула, пре свега кадрирањем и усмеравањем погледа кроз линијску архитектуру стајалишта.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157671130606016

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180