UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 09/09/2020 Ključne reči:

STUDIO M02 – PROJEKAT:
KLIMA KAO KONTEKST: NEED FOR SPEED

Nastavnik:
dr Nataša Ćuković Ignjatović, vanredni profesor

Student:
Jana Vulović

 

Sportski objekat je razrađen u odnosu na njegovu specifičnu funkciju i lokaciju na kojoj se nalazi. Pored sportskih hala, i pratećih prostorija za sportiste i učesnike sportskih događaja, kao i administrativnih prostorija, u objektu se nalaze i Game Corner i Food Corner. Na ovaj način, objekat se može okarakterisati kao multifunkcionalan, što znači da se može koristiti kada se organizuju sportski događaji, ali i nevezano za njih, što ga čini živim tokom čitave godine.
Zbog velike površine koju zauzima zid zavesa na fasadi, projektom su predviđeni i kinetički perforirani brisoleji koji u isto vreme štite od pregrevanja unutrašnjeg prostora i propuštaju dnevno svetlo.
Sam objekat je integrisan sa okolinom, pa se spoljašnje tribine prelivaju sa krova do trkačke staze.
Pri projektovanju je posebna pažnja posvećena održivosti objekta. Neki od sistema koji su se tu našli su porozni materijali za popločanje, sistemi za sakupljanje kišnice, zelene i vodene površine, sistem šed krova, kinetička fasada…

 

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

M02hexa360