УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 09/09/2020 Кључне речи:

СТУДИО М02 – ПРОЈЕКАТ:
КЛИМА КАО КОНТЕКСТ: NEED FOR SPEED

Наставник:
др Наташа Ћуковић Игњатовић, ванредни професор

Студент:
Јана Вуловић

 

Спортски објекат је разрађен у односу на његову специфичну функцију и локацију на којој се налази. Поред спортских хала, и пратећих просторија за спортисте и учеснике спортских догађаја, као и административних просторија, у објекту се налазе и Game Corner и Food Corner. На овај начин, објекат се може окарактерисати као мултифункционалан, што значи да се може користити када се организују спортски догађаји, али и невезано за њих, што га чини живим током читаве године.
Због велике површине коју заузима зид завеса на фасади, пројектом су предвиђени и кинетички перфорирани брисолеји који у исто време штите од прегревања унутрашњег простора и пропуштају дневно светло.
Сам објекат је интегрисан са околином, па се спољашње трибине преливају са крова до тркачке стазе.
При пројектовању је посебна пажња посвећена одрживости објекта. Неки од система који су се ту нашли су порозни материјали за поплочање, системи за сакупљање кишнице, зелене и водене површине, систем шед крова, кинетичка фасада…

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

M02hexa360