УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО

СТУДИО М01АК – ПРОЈЕКАТ:
SOFT STRUCTURES: РЕКОНСТРУКЦИЈА ХИПОДРОМА БЕОГРАД
Наставник: др Миодраг Несторовић, редовни професор

Упознавање студената са комплексном проблематиком просторних структура у архитектури њиховом статичком и конструктивном анализом, методама њиховог избора и пројектовања – конструисања. Поједина поглавља наставног програма предстаављају принципска излагања и анализе које обухватају: еволуцију идеја у области; проучавање статичких, конструктивних и обликовних карактеристика појединих конструктивних система; методе селекције; координирани процес симултаног архитектонског и конструктивног оформљења објекта. Током рада ће се тестирати принципи и методе које омогућавају обликовање и конструисање просторних структура кроз имплементацију у процес израде не-стандардних, рационалних, физички изводљивих, објеката у ограниченим условима контекста

Студент:
Тарас Суботић

Опис пројекта:
Полазиште процеса пројектовања је оживљавање комплекса Хиподрома Београд, његова рестаурација и стварање новог идентитета кроз предлог пројектног решења спортско-рекреативног комлекса. Циљ интервенције је популаризација коњичког спорта, због чега је доминантну ставку пројектног задатка представљало решење за нову трибину проширеног капацитета. Предложено просторно решење истражује и интерпретира концепт флуидности, продукт је специфичног процеса пројектовања, који је започео фазом испитивања – огледа коришћењем воде као средства за проналажење архитектонске форме. Резултати огледа и опажања представљали су основу за формирање модела просторне структуре.

У следећој скулптуралној фази формална истраживања вршена су коришћењем просторних модела. Производ формалних истраживања је решење органског, зооморфног облика, материјализовно применом конструктивних система који одговарају специфичним захтевима нестандардних објеката комплексних форми. Флуидност представља симболичку, просторну, функционалну и обликовну карактеристику резултујућег пројектног решења, које настоји да буде енвајорментални суплемент, атракција, јединствено место окупљања и комуникације.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442