UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 06/04/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTURA

STUDIO M01A – PROJEKAT:
ŠKOLA ZA PERFORMATIVNE / SCENSKE UMETNOSTI BGD
Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, docent

Senjačka padina, Topčider, Beograd
Prostori namenjeni edukaciji iz oblasti performativnih i scenskih umetnosti sa dopunskim sadržajima.

Student:
Đura Stijačić

Opis projekta:
Početni stav – Likovna umetnost, muzička umetnost i plesna umetnost, ta tri fenomena umetnosti mogu da se posmatraju kao fenomen svaki za sebe, nezavisan jedan od drugog. Iako mogu da funkcionišu kao nezavisne celine, najveći potencijal leži u njihovom preplitanju, korisnicima prostora i njihovom socijalnom kapitalu. Interdisciplinarnost kao njihov najveći potencijal bila je polazišna tačka stvaranja. Lokacija se nalazi izvan gradske matrice sa terenom u padu što omogućava više prostora za kreiranje oblika i dizajn.

Projektantski proces – Inicijalna ideja bila je da se kombinacija gustine budućeg prostora implementira sa što manje promena na samoj lokaciji. To bi se postiglo praćenjem topografije terena, fasade bi pratile zakrivljenost samog terena formirajući tako terase. Kroz rad sa mentorima inicijalna ideja prerasta u želju da se projekat uravnoteži i da na dosledan način artikuliše vezu između programskih, prostornih i estetskih elemenata zadatka interdisciplinarnosti.

Mešovitost korisnika prostora-đaka i iskorišćavanje njihovog socijalnog kapitala takvim arhitektonskim rešenjem prerasla bi u jednu homogenu zajednicu sa maksimalnom iskorišćenošću njihovih veština i znanja. U kompozicionom smislu projekat je baziran na vezi izmedju tri umetnosti, kako u horizontalnom tako i u vertikalnom planu i pravilnom akcentovanju pojedinih partija. Dinamičnost funkcija iznutra reflektovala se na fasadu, formirajući svojom plastičnošću privid akterima atmosferu onoga što se odvija iznutra, njen program i njenu funkciju.

Naglašeni delovi ulične fasade kao i južne fasade koju oslikavaju naglašene vertikalne komunikacione zone i slobodnih prostora namenjenim za odmor i druženje aktera uslovljene su uskom povezanošću sa prirodom i otvorenosti prema prirodnom svetlu. Velike staklene površine uokvirene su betonom na takav način da se time naglašava celovitost njegove površine, a ne njegove težine. Takav način formiranja fasada kao i materijal kombinovani su sa pogledom na predeo koji ga okružuje stvarajući čvrstu vezu ove škole sa kontekstom okruženja.

Ovakav način projektovanja oblikuje urbani ćošak između izgrađenog i neizgrađenog dela i diže ga do strukture dinamičkog i svedenog, poput prirode i izgrađenog. Spajajući ih stvara se fina urbanistička gradacija, bez narušenih potencijala lokacije.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157650619376520/