УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 27/02/2017 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ШКОЛА БЕЗ УЧИОНИЦА
Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Студенти ће имати задатак да осмисле архитектонско решење једног школског објекта. Рад на пројекту покренућемо следећим питањима: Да ли објекат едукативне намене може да се прилагођава својим корисницима, њиховим потребама и жељама? Како може да омогући активно учешће корисника у формирању простора? Да ли мора имати учионице?

Студент:
Мила Пантелић

Опис пројекта:
Објекат школе на Карабурми је предвиђен за одвијање наставе и праксе у преподневним часовима, као и организовање радионица и изложби у поподневним часовима, викендом и распустом, отворених за јавност.

Објекат је подељен на наставничку, радионичку и изложбену зону које могу бити распоређене по нивоима и повезане фиксним и мобилним степеницама. Величина наставних простора зависи од броја учесника у групном раду, а одвајање од осталог простора се врши покретним преградама, полицама и модулима који могу бити столице или степенице. Централни простор се користи за индивидуални рад, изложбе и дружење.

Простори имају различите висине, па се у неке могу сместити веће машине и модели. Лантерно природно северно осветљење, као и вентилација дају свим просторима изузетан квалитет. Простор на спрату је организован око платформе која има више нивоа и која је оријентисана ка реци. Кровови израњају из терена и формирају разиграну структуру која прати постојећи терен и ограђује централну платформу школе.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157678435142692

Повратак на главну страну веб изложбе:

M01hexa180