УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 20/07/2020 Кључне речи:

Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2019/20
II година – 4. семестар

МАСИУ ТЕМА:
Интегрални урбани дизајн отворених јавних простора града Пескаре

Наставник:
др Зоран Ђукановић, ванредни професор; др Lorenzo Pignatti, професор

Студент:
Христина Јовановић

 

Овај пројекат предвиђа формирање симболичког дистрикта на територији испред железничке станице у Пескари. Инспирација је настала истраживањем природних амбијената Италије, па и саме Пескаре, а затим њихово апстраховање кроз архитектонске елементе. Планински предели Апенина, обала Јадранског мора, традиционални приморски објекти, па и сами просторни обрасци већ изграђене структуре представљају полазну основу за урбани дизајн. Пројекат чине Апенински и Јадрански дистрикт – урбани парк са ниским и високим растињем и травнатим површинама и површина под ниским растињем и партерним фонтанама. Поред свега тога локација је предвиђена за објекте мешовите намене, где су објекти забаве, културе и комплекси кафића и ресторана повезани главним правцем кретања. Предвиђен је и централни трг који наглашава већ постојеће објекте и саму железничку станицу. Овај пројекат има за циљ да есенцију Пескаре прикаже и туристима и локалцима кроз бројне симболе који заједно чине алегорију, песничку слику овог града. Пескара у хармонији са природом, контекстом и историјом.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

Master-zavrsni-rad_355x100px