УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

СТУДИО С02А – ПРОЈЕКАТ:

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – ИНТЕРПОЛАЦИЈА

Наставник:

др Ана Никезић, ванредни професор

Студент:

Емилија Јовић

 

Пројекат настаје као нуспојава идеје о ”инверту” у концепцији простора. Смењивање привидно лаких и тешких елемената, транспарентних и мање транспарентних површина, извођењем главне вертикалне комуникације у спољно окружење, довођењем саме конструкције објекта у први план… Један од кључних момената отелотворења ове замисли јесте укидање свих преградних зидова и уопште укидање вертикалних елемената за сепарисање простора. Уместо њих, јавља се велики број хоризонталних плоча, односно међуетажа, које међусобно раздваја само ваздушни простор и он преузима улогу класичних зидова. Такав склоп је захтевао увођење специфичне конструкцијске инфраструктуре која подсећа на врсту тродимензионалне мреже, која прихвата велики број плоча. У складу са првом идејом о ”окренутости” просторних елемената, та инфраструктура излази на површину, чита се као знатно изражена и постаје важна одлика целокупног пројекта.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

vebizlozba-logo_hexa