УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 27/07/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
РЕ:КРЕИРАЊЕ ДИМЊАКА – уметност оживљавања
Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Рекреација – меморија места – асоцијација – димњак – репер – контекст.
Уочавање и разумевање сложености урбаног окружења предложене локације – Београдски памучни комбинат. Дефинисање рекреације у функцији хибридног градског центра и њено тумачење путем размишљања кроз скицу.

Студент: 
Александра Паунић

Опис пројекта:
Решење се заснива на инвертовању задате локације Београдског памучног комбината на општини Палилула у близини Панчевачког моста. Задата локација је за мене лично представљала баријеру, простор који је недостижан због своје првобитне функције која је била индустрија.

Циљ је био да одговорим на тему овогодишњег студија “Рекреација“ како би се овај неприступачни простор ревитализовао и укључио у развој града применом инверта и испитивањем елемената на самој локацији, тј. испитивање последица инвертовањем истих. Београдски памучни комбинат је добио функцију пијаце. Зашто пијаца? Пијаца је место које захвата сталну концентрацију људи и одговара на њихове свакодневне потребе. Пијаца је настала “random“ и представља место чворишта које утиче на своје окружење и узрок је свега што се дешава около.

Концентрација људи је најбитнија у целом процесу јер су они окидачи свих промена у простору и потребни су да би место живело. Објекат који је проистекао инвертовањем пијаце представља константно градилиште које се активира по потреби грађана. Објекат има велики број функција и попуњава се “random“ контејнерима у оквиру опне која представља форму објекта. Овај пројекат има заправо могућност промене кроз време, тј. инверта који бесконачно траје.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157655417267910