UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

MAS Arhitektura 2015/16 – II godina:
MASA-23040-04: Izborni predmet 3 – Urbanizam: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj
MAS Integralni urbanizam 2015/16 – II godina:
MASU M3.7. – Izborni predmet 3: Urbanisti i građanske inicijative za održivi razvoj: Studenti urbanizma za izbeglice

REKONSTRUKCIJA NAPUŠTENIH OBJEKATA
Studenti: Milica Marinković, Jelena Đokić i Dragana Bogojević

Opis projekta:
Projekat „Rekonstrukcija napuštenih objekata“ prvobitno predstavlja mapiranje i kategorizaciju napuštenih objekata na teritoriji Beograda, a zatim i njihovu analizu kojom se utvrđuje mogućnost njihove rekonstrukcije i aktivacije u cilju iskorišćavanja neiskorišćenih potencijala za smeštaj migranata.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157664725980434

201516_MASA-23040-04_MASU-M3-7_Rekonstrukcija-napustenih-objekata_t

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA_MASU_IP3