UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 06/04/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTURA

STUDIO M01A – PROJEKAT:
APETIT ZA KONSTRUKCIJU: REGIONALNI CENTAR ORGANIZACIJE ZA HRANU UJEDINJENIH NACIJA (FAO)
Nastavnik: dr Đorđe Stojanović, docent

Koristeći arhitekturu kao sredstvo, a hranu kao prizmu kroz koju se posmatra kvalitet života u gradovima, studenti će razviti projekat Regionalnog centra Organizacije za hranu Ujedinjenih nacija (FAO) i okolnog javnog prostora, na lokaciji pijace Đeram.

Student: 
Anica Maskić

Opis projekta:
S obzirom na destabilisanu poziciju procesa pripreme i konzumiranja hrane u savremenom kontekstu, projekat se bavi reafirmisanjem hrane i procesa vezanih za hranu, kroz formiranje policentričnog prostora pijace, gde se u svakom novoformiranom centru hrana doživljava na specifičan način.

Prostorna pozicija pripreme i konzumiranja se menjala kroz istoriju. Kretala se od jednog introvertnog sistema, ka ekstrovertnom, da bi u savremenom društvu polje hrane u gradu postalo potpuno difuzno – prešlo se iz domena stola u domen grada. Zbog ovoga dolazi do promene prostornih okvira u kojima se odvijaju procesi vezani za hranu, odnosno do nestajanja prostornih okvira.

To dovodi do menjanja poimanja elemenata koji su definisali ove prostore, kao što je sto za obedovanje, čija je pozicija potpuno destabilisana pojavom novih modela obedovanja. Menja se i poimanje samih prostora u kojima su se odvijali ovi procesi – kuhinja, trpezarija – kao i njihova uloga u savremenom društvu.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157650619376520/