УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 06/04/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
АПЕТИТ ЗА КОНСТРУКЦИЈУ: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ХРАНУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (FAO)
Наставник: др Ђорђе Стојановић, доцент

Kористећи архитектуру као средство, а храну као призму кроз коју се посматра квалитет живота у градовима, студенти ће развити пројекат Регионалног центра Организације за храну Уједињених нација (FAO) и околног јавног простора, на локацији пијаце Ђерам.

Студент: 
Аница Маскић

Опис пројекта:
С обзиром на дестабилисану позицију процеса припреме и конзумирања хране у савременом контексту, пројекат се бави реафирмисањем хране и процеса везаних за храну, кроз формирање полицентричног простора пијаце, где се у сваком новоформираном центру храна доживљава на специфичан начин.

Просторна позиција припреме и конзумирања се мењала кроз историју. Кретала се од једног интровертног система, ка екстровертном, да би у савременом друштву поље хране у граду постало потпуно дифузно – прешло се из домена стола у домен града. Због овога долази до промене просторних оквира у којима се одвијају процеси везани за храну, односно до нестајања просторних оквира.

То доводи до мењања поимања елемената који су дефинисали ове просторе, као што је сто за обедовање, чија је позиција потпуно дестабилисана појавом нових модела обедовања. Мења се и поимање самих простора у којима су се одвијали ови процеси – кухиња, трпезарија – као и њихова улога у савременом друштву.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157650619376520/