UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 19/07/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 2. semestar
MODUL ARHITEKTURA

STUDIO M02A – PROJEKAT:
REFRESH : BLOK 41A
Nastavnik: arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Kroz istraživanje postojećih arhitektonskih programa, njihovu transformaciju i implementaciju u drugi prostorni kontekst istražuje se potencijal stvaranja događajnosti arhitekture izvan arhitektonskog, uticaj na šire drušveno polje kao i stvaranje nove konstelacije javnog (prostora). Nova konstelacija javnog (prostora), nastala preoblikovanjem postojećeg programa te promenama koje uslovljava drugi kontekst i novi prostorni odnosi, stvara mogućnost za uspostavljanje nove društvene situacije i reaktivno drugog programa. Postojeći programi (iz drugog prostora) se sakupljaju i osvežavaju na lokaciji u Bloku 41a na Novom Beogradu (CDO).

Student:
Tamara Tahov

Opis projekta:
Prostorni kontekst tumačen je kao prostor paralelnih tokova različitih dinamičkih karakteristika. Prostor arhitektonske intervencije određen je kao mesto koje u sebi nosi tok svoje istorije, kome treba vratiti značaj, tako što će se voda kao istorijski koncept zadržati, odabraće se njeni bitni segmenti, I pretočiti u budući arhitektonski model.

Posebnim arhitektonskim pristupom, struktuiranjem prostora, fragmentisanjem na manje delove, stvoreni će biti standardi za upotrebe zajedničkog prostora, lično u opštem, privatno u javnom. Ovakvom arhitekturom, ispirisanom odnosima vode u prostornoj korelaciji punog i praznog, stvoren će biti model tokova, brzih i sporih, koji će činiti osnov i preduslov za dalju razradu i genezu programa.

Dok će tumačenje vode kao fragmenta strukture ili dela infrastrukture grada sa akcentom na ekonomski mehanizam koji bi predstavljao novi pokretač gradskog razvoja, sa osvrtom na vodu kao koncept, definisati program odnosno model berze. Ona kao takva upućuje na svest o opštem i zajedničkom, i dozvoljava tumačenje pojedinačnog u odnosu na stvaran kontekst, čime bi postala jedna od značajnijih gradskih susreta tokova.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157671130606016

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M02hexa180