UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

II godina – 4. semestar
MODUL 9 – Master projekat

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
(RE)FORMULACIJA OKRUŽENJA TRGA SLAVIJA
Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Kompleksnost prostorne situacije proističe iz hijerarhijske pozicije i potencijala šireg prostornog okvira u odnosu na njegovu fizičku, prostornu i sadržajnu neartikulisanost. Prostor Trga Slavija – delovi blokova koji ga formiraju, iako jedna od najznačajnih gradskih lokacija, frekventna od svog pripajanja gradskom reonu, pa i pre toga, uprkos velikom broju pokušaja, nikada, posebno u svom severozapadnom i severoistočnom delu, nije realizovan kao formativni deo ambijentalne celine kojoj pripada.

Tematski okvir zadatka zasnovan je na potrebi za preispitivanjem arhitekture kao discipline čiji su proizvodi – prostorna stanja uzročno-posledično vezani za različite društvene efekte. Socijalni i politički pristup razumevanja arhitekture otvara mogućnost za tumačenje prostora kao društvene kategorije.

Student: 
Sofija Bojanović

Opis projekta:
Slavija kao deo centralnog gradskog jezgra, predstavlja agregat različitih morfoloških struktura koje grade jedinstvenu i dinamičnu volumetriju. Ipak, ovaj prostor kao celovit ambijent je teško saglediv, s obzirom na nedoslednost njegovih vezivih elemenata. Da bi objekat funkcionisao kao neraskidiv sistem, te da bi se doživljavao kao sveobuhvatan volumen, neophodno je uključiti pokret korisnika! Kako bi se na emotivnom i kognitivnom nivou povezao sa prostorom, čovek mora da se kroz isti kreće! Konceptualna okosnica projekta oslanja se na ideju intenziviranja i kanalisanja kretanja korisnika Slavije u cilju obezbeđivanja egzistencije prostornih segemnata kao jedinstvene celine.

Elementi alata kojim se postiže materijalizacija konceptualne zamisli odnosi se na projektovanje sukcesija doživljaja i ravni sagledavanja prostora. Mehanizam kojim se ove ambijentalne premise dovode u spregu sa konkretnim okruženjem definisan je kao generisanje putanja koje prolaze kroz samo tkivo zapreminskog obuhvata u kome je osetan uticaj Trga.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492