UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 30/05/2018 Ključne reči:

STUDIO M03AT – PROJEKAT:
RE:FORMA

Nastavnik:
dr Dušan Ignjatović, vanredni profesor

RE:Forma je projekat umetničke galerije koji istražuje relacije programskih zahteva, specifičnosti lokacije, tehničko tehnoloških sistema i njihovih energetskih performansi. Kroz analizu generativnih uticajnih faktora studenti ispituju primarnu kubičnu formu i vrše njenu transformaciju kreirajući autohtoni arhitektonski izraz.

Poseban fokus projekta predstavljaju energetske i ekološke performanse, koje se istražuju i formulišu adekvatnim tretmanom omotača odnosno razradom njegovih prostorno-materijalnih karakteristika.

Student:
Milica Stanković

Opis projekta:
Kosančićev venac je lokacija bogate istorije. Kao zaštićena istorijska celina sadrži veliki broj značajnih, manje ili više sačuvanih objekata. Polazeći od postojećeg konteksta, kako vremenskog tako i morfološkog (pogled ka reci, teren u padu, prisutna izgrađena struktura) stvoren je koncept objekta koji odgovara na okruženje, upotpunjuje ga, poštuje, ali ga i izdvaja kao entitet.

Fasadu sa Ulice Kosančićev venac čini zid koji svojom strukturom nastavlja ugrađeni niz kuća u toj ulici, iza koga se nazire staklena opna. Pristupi i otvori na objektu projektovani su u skladu sa vizurama i pravcima kretanja. Konstrukcija objekta je lučna, inspirisana lagumima do kojih se objekat spušta. Cigla je primarni materijal lučne konstrukcije, dok konstrukciju staklenog krova čini čelik, kao suprotstavljeni materijal, kako konstruktivno, tako i vremenski.

Kako nije moguće sprovesti potpuni proces proizvodnje vina na ovoj lokaciji, galerija za cilj ima izložbu samog procesa, tačnije, isticanje njegovih određenih elemenata, kao i promociju pravljenja vina, ali i pomoć lokalnih preduzetnika.

Programski koncept zasnovan je na strukturi procesa, te je svaka etaža podređena jednom od osnovnih koraka stvaranja vina – počevši od vinograda na krovu do odstajalog vina na dnu.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157696599236424

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M03hexa180